Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員回饋

官網購物金使用方式:

凡訂單滿1500元 以上,即可使用官網購物金,
折抵金額上限為總金額之20%。

*單筆訂單滿 1500元,可折抵購物金上限300元
*單筆訂單滿 2000元,可折抵購物金上限400元
*單筆訂單滿 2500元,可折抵購物金上限500元

   購物金抵用以此類推,折抵金額上限為總金額之20%。


{ 會員分級 }

* 單次消費1萬,獲得購物金折抵1000
累計三萬元,年度會員 年度85折優惠