{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

會員回饋

官網購物金使用方式:

凡訂單滿2500元 以上,即可使用官網購物金,
折抵金額上限為總金額之20%。

*單筆訂單滿 2500元,可折抵購物金上限500元
*單筆訂單滿 3000元,可折抵購物金上限600元
*單筆訂單滿 3500元,可折抵購物金上限700元

   購物金抵用以此類推,折抵金額上限為總金額之20%。


{ 會員分級 }

* 單次消費5千,獲得購物金500元 (限定下次折抵,並且不得與促銷福袋等優惠同時使用)
* 單次消費2萬,該筆訂單整單9折
累計3萬元,年度會員年度85折優惠
累計10萬元永久會員85折

生日購物金


生日當天系統會自動發送生日購物金500元! 
使用期限為30天。

(會員優惠官網限定,並以系統判定時間為準 )